Wie zijn wij

Onze organisatie bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zich nauw betrokken voelen bij wat er in de derde wereld gebeurt.

Wij willen ons inzetten voor het verbeteren van de leefomstandigheden door samen met plaatselijke organisaties projecten uit te voeren in diverse ontwikkelingslanden.

Vanaf 1993 werkt de stichting ZOM (Zevenaar Ondersteunt Mátészalka) aan projecten in de derde wereld landen. Wij zijn begonnen in Mátészalka, de Hongaarse partnerstad van Zevenaar.

Samen met groeperingen uit Mátészalka en Zevenaar hebben wij de stedenband vorm en inhoud gegeven door samen jaarlijks sociale projecten te realiseren.

In 1999 hebben wij de naam “Zevenaar Ondersteunt Mátészalka” veranderd in “Zevenaar Ontmoet Mátészalka”, we hebben samen met onze Hongaarse partners projecten op basis van gelijkwaardigheid uitgevoerd.

Om ook in andere landen actief te kunnen zijn, is de naam in 2004 veranderd in “Zevenaar Ontmoet Medemensen”. De ZOM ondersteunt projecten in Hongarije, Gambia, Tanzania, Sri Lanka, Roemenië en Zuid Afrika.

Samen met het bestuur zijn er nog vele vrijwilligers betrokken bij de uitvoering van de activiteiten. In de landen waar projecten worden uitgevoerd hebben wij partner organisaties met wie wij op basis van gelijkwaardigheid samenwerken.

 
Giften aan goede doelen en instellingen kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Zie www.belastingdienst.nl/giften.